Wij besteden aandacht aan onze instrumenten de samenstelling en kwaliteit van de content op onze website, Toch is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website correct is.

Alle informatie, producten en diensten die worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website verkregen is.

Wij plaatsen dagelijks de nieuwste informatie op onze website en wordt dagelijks aangevuld, eventuele wijzigingen kunnen ten allen tijde met onmiddellijke ingang worden aangebracht.