Uw pakket retour sturen met PostNL en voor België Bpost.

Wilt u zelf uw pakketje terugsturen Je bestelling toch niet helemaal wat je ervan verwachtte? Wat jammer!

Maar dat kan natuurlijk gebeuren. Wij proberen het retourproces zo makkelijk mogelijk voor je te maken, het enige wat je hoeft te doen is ons een mailtje te sturen naar info@muziekhandeljoosten.nl. Je krijg dan een retour etiket toegestuurd.

Print dan uw retour etiket uit en plakt die op de doos. Schrijf op uw aankoop bon uw bankrekening en doe deze ook in de doos zo kunnen wij uw geld terug storten.

Geef het pakket af bij een PostNL of DHL punt en laat daar uw pakket scannen, u krijgt een ontvangstbewijs mee dat het pakket is ingeleverd.

U hoeft bij PostNL en DHL niets af te rekening, want het wordt direct op de factuur verrekend.

Als het pakket bij ons in ontvangst is genomen, maken wij een creditnota aan en het geld wordt dan direct teruggestort op uw rekening.

U krijgt van ons ook een bevestiging dat uw pakket goed en onbeschadigd door ons is ontvangen.

Standaard verzendkosten van PostNL bedragen € 8,95 t/m 10kg. Omdat gitaren een afwijkend formaat hebben en wij gitaren verzekeren bedragen de gemiddelde verzendkosten € 20,00. Bij DHL zijn afwijkend formaat of meer gewicht de kosten hoger.

Retourbeleid / Herroepingsrecht

Voor het retour zenden doen wij niet moeilijk. U kunt het zelf via uw account allemaal regelen, of u kunt dit via het formulier hieronder regelen. Producten in de Sale hoeven wij niet retour te nemen.

Om hygiënische redenen kunnen blokfluiten en mondharmonica’s niet worden geretourneerd. Producten met een verbroken zegel, zoals software en bepaalde merken elementen, mogen we ook niet terug nemen.

Gebruik altijd een goede verpakking, Onveilige verpakkingen of beschadigde verpakkingen worden niet geaccepteerd.

Om het geld naar u over te maken hebben wij ook uw bankrekening nodig.

Het kan zijn dat u een product heeft aangeschaft dat niet aan uw verwachtingen voldoet. Gebruik dan onderstaand formulier om de verwerking z.s.m. te laten verlopen. De verzendkosten van retourneren zijn niet voor onze rekening.

Formulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:
Muziekhandel Piet Joosten V.O.F.
St. Janstraat 5
4901 LR, Oosterhout
info@muziekhandeljoosten.nl

Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen(*)

Ordernummer:
Factuurnummer:
Besteldatum
Ontvangstdatum:

Naam/Namen:
Adres:
Postcode:
Plaats:

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Bankrekening IBAN Nr. ____________________________________________________

Naam rekening houder. ____________________________________________________

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. (St. Janstraat 5, 4901 LR, Oosterhout) via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website info@muziekhandeljoosten.nl. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet lager dan 30 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan [naam en, indien van toepassing, het adres van de persoon die door u gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen] terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen is verstreken.