Muziekhandel Piet Joosten V.O.F.
St. Janstraat 5
4901 LR Oosterhout
NEDERLAND
www.muziekhandeljoosten.nl
info@muziekhandeljoosten.nl
KVK 20029706

 1. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
  A. Privacy
  I. Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. neemt jouw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over jou wanneer je gebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook omdat jij deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
  II. Wij verwerken de gegevens die jij aan ons hebt verstrekt op een uiterst zorgvuldige manier. Deze privacyverklaring geeft jou een helder overzicht van welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en waarom wij deze verzamelen.
  III. In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. in deze een zogeheten verantwoordelijke.
 2. EEN OVERZICHT VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
  A. Van jou als websitebezoeker
  I. Naam
  II. E-mail
  III. Telefoon
  IV. Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bij het contact
  V. Locatiegegevens
  VI. Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  VII. IP-adres
  VIII. Internetbrowser en apparaat type
 3. BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
  A. Minderjarige
  i. Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering bij toestemming van ouders of voogd. Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
  B. Neem contact op bij het vermoeden van een fout
  I. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@muziekhandeljoosten.nl. Wij zullen deze informatie dan onmiddellijk verwijderen.
 4. WAAROM EN HOELANG WE GEGEVENS NODIG HEBBEN
  A. Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  I. Je te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  II. Je order te kunnen versturen via Postnl of DHL;
  III. Je verzendproces zo goed mogelijk kunnen laten verlopen met Wuunder;
  IV. Je desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contactformulier;
  V. Je gegevens zijn nodig in onze Exact administratie.
  B. Bewaartermijnen
  i. Muziekhandel Piet Joosten V.O.F zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waar voor jouw gegevens worden verzameld. Wens je informatie over onze bewaartermijnen in jouw specifieke geval neem dan contact op via: info@muziekhandeljoosten.nl
 5. VERWERKINGEN DOOR DERDEN
  i. Afgezien van de eventueel door ons gebruikte cookies, zoals is opgenomen in onze
  cookieverklaring, worden de gegevens die wij op deze website van jou verwerken niet
  door derden verwerkt.
 6. JOUW WEBSITEBEZOEK IN KAART
  A. Cookies
  I. Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. maakt gebruik van cookies. Er bestaan verschillende soorten:
  a. Functionele cookies: Dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt; zo kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.
  b. Analytische cookies van derden: Deze cookies kunnen jouw surfgedrag bijhouden. Deze cookies zijn er omdat wij gebruik maken van Google Analytics.
  c. Tracking cookies: Deze cookies worden door een externe partij geplaatst. Door het lezen van de cookies herkent de adverteerder jou bij een bezoek aan een site waarbij hij eveneens is betrokken. Als je verder surft, kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook jouw surfgedrag bijhouden waardoor een zeerspecifiek profiel door deze partijen kan worden opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een persoonsgegeven.
  B. Wat als je niet van cookies houdt
  a. Jouw cookie instellingen zijn bij jouw eerste bezoek aan onze website door jou zelf ingesteld. Alle niet-functionele cookies zijn per categorie te weigeren. Plaatsing van cookies, anders dan functionele of anonieme, analytische cookies, vindt alleen plaats na een actieve handeling door jou als bezoeker. Je kunt jouw instellingen op ieder moment wijzigen via onze website.
 7. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
  A. Jouw rechten
  I. Je hebt het recht om:
  a. jouw persoonsgegevens in te zien;
  b. een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen;
  c. een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken;
  d. verwijdering van jouw gegevens aan te vragen;
  e. jouw gegevens te laten overdragen aan iemand anders;
  f. een klacht in te dienen zoals verder is beschreven in artikel 8.
  II. Mocht je vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. hebben, stuur dan een verzoek naar info@muziekhandeljoosten.nl
  III. Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan. Daarom vragen wij je vriendelijk om, tezamen met jouw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van jouw privacy verzoekt Muziekhandel Piet Joosten V.O.F je om in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine
  readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer(BSN) zwart te maken.
  IV. Muziekhandel Piet Joosten V.O.F zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
 8. KLACHTRECHT
  A. Interne behandeling
  I. Wanneer je klachten hebt over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens dan helpt Muziekhandel Piet Joosten V.O.F je graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt jouw
  klacht voor behandeling in eerste instantie tot info@muziekhandeljoosten.nl.
  B. Autoriteit Persoonsgegevens
  I. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over jouw klachtrecht vindt je via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-overgebruik-persoonsgegevens
 9. BEVEILIGING VAN COMMUNICATIE DOOR SSL – ENCRYPTIE
  A. SSL
  I. Om jou als website bezoeker te beschermen gebruikt Muziekhandel Piet Joosten V.O.F veilige coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden jouw persoonlijke gegevens versleuteld gebruikt op onze site (voor derden dus niet zichtbaar). Zo kun je er zeker van zijn dat jouw gegevens alleen voor jou en onze server zichtbaar zullen zijn.
  B. Hoe herken je de beveiliging?
  I. Bij alle onderdelen van onze site waar jouw gegevens gebruikt worden, zoals bij het invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. Je kunt dit zelf controleren en herkennen. Wanneer je op een versleuteld gedeelte van onze site bent, zie je een slotsymbool rechtsonder of linksboven in jouw browser verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is.
 10. BEVEILIGING
  A. Wij nemen het echt serieus
  I. Muziekhandel Piet Joosten V.O.F neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via info@muziekhandeljoosten.nl.